HMa7 1.14 Repetition

Läxa för 9a till fredag 2.11.2018

Börja repetera inför provet 6.11.2018.

Stoffet är kapitel 1.8 - 1.14.

Posted