HMa2 Lite grafologi

Läxa för 7a till torsdag 18.12.2014.
Homework for 7c for Thursday 18 December 2014.


Läxan är att rita figurerna nedan utan att lyfta pennan från pappret när du ritar.

Your homework is to draw the shapes in the picture without lifting your pencil.