HMa5 2.13 Olika linjer

8c:s läxa till tisdag 31.3.2015.
Kom ihåg provet på torsdag och repetitionstillfället på onsdag kl. 13.35

Skriv ner följande på ett papper och ta med till lektionen:

  1. Ekvationerna för två linjer som går genom origo. Ena linjen skall vara stigande och den andra fallande.
  2. Ekvationerna för två parallella linjer.
  3. Ekvationerna för två linjer som båda skär y-axeln i punkten y = 2.