Om bloggen

Den här bloggen fungerar som navet in min flippade undervisning. Här bäddar jag in videon jag spelat in och länkar till de uppgifter som eleverna skall göra före lektionen. Utgående från elevsvaren vet jag vad som behöver behandlas vidare på lektionen och vad eleverna redan kan. Uppgifterna på nätet fungerar alltså som en sorts formativ bedömning.

Krånglar en video? Alla finns på min YouTube-kanal. Många av frågorna jag gjort till videorna hittar du på min sida på testmoz.com.

Vill du veta mer om flippad undervisning? Hör av dig, jag berättar gärna!

Frågor och kommentarer kan skickas till jan.alin[at]abo.fi eller +358 50 3311795.